UNESCO Dünya Miras Listesi Adaylık Sürecimiz Hakkında

2014 yılından itibaren UNESCO Dünya Mirası Geçici listemizde yer alan İznik’in UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesine adaylık çalışmalarına, İznik Alan Başkanlığı tüm hızıyla devam etmektedir. UNESCO’nun bu önemli listesine İznik’imizin kaydı sadece ulusal düzeyde değil uluslar arası kamu düzeyinde de önemli bir başarı olarak kabul görmektedir. Bu bilinçle, 2021 yılından itibaren hızlandırdığımız çalışmalar neticesinde Daimi listeye aday olabilme şartları olan yönetim planı ve adaylık dosyamızı bir yıl gibi bir sürede tamamladık.

10 Mayıs 2022 tarihinde tamamladığımız yönetim planı, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edilerek yürürlüğe girdi,

19 Eylül 2022 tarihinde tamamladığımız adaylık dosyamız ise Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından 2024 Dünya Miras Komitesi Toplantısında görüşülüp karara bağlanmak üzere Türkiye’nin Dünya Miras Listesi adayı olarak Dünya Miras Merkezine gönderildi,

1 Mart 2023 tarihinde, UNESCO Dünya Merkezi dosyamızın içeriğinin UNESCO’nun Uygula Rehberi formatına göre yazıldığını, dosyamızı eksiksiz olarak kabul ettiklerini, İznik’in Dünya Miras Listesi adaylığı sürecinin başladığını ve alanın korunmuşluk düzeyini değerlendirmek üzere International ICOMOS üyelerinin (Temmuz- Eylül ) arasında İznik’e gelip incelemelerde bulunacağını Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bildirdi. Dosyamızın kabul edildiği 1 Mart 2023 tarihinden itibaren ICOMOS’un alan ile ilgili ek bilgi belge talepleri, ara raporları, panel ve nihai raporlama süreçleri yaklaşık on altı ay gibi uzun soluklu bir süreci kapsamaktadır.

İznik’in Dünya Miras Listesine kaydı için nihai karar, Komite üyelerinin oylarıyla 2024 yılı Komite toplantısında (Haziran-Temmuz) belli olacaktır.

Bu kapsamlı süreçte, başta Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Bursa Büyükşehir Belediyemize, İznik Belediyemize, Danışma Kurulu üyelerimize Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu üyelerimize ve tüm paydaş kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunarız.

İznik Alan Başkanı

Doç.Dr. Şehnaz ERASLAN ALICIGÜZEL

Sosyal Medya


Tüm hakları saklıdır  © 2019 | Bursa Büyükşehir Belediyesi