DANIŞMA KURULU

1. Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN / Bursa Uludağ Üni. Fen- Ed. Fak. Arkeoloji B.

2. Prof. Dr. Hüseyin Sami ÖZTÜRK / Marmara Üni. Fen-Ed. Fak. Tarih B.

3. Prof. Dr. Bülent Nuri KILAVUZ / Bursa Uludağ Üni. Fen -Ed. Fak. Sanat Tarihi B.

4. Prof. Dr. Aygün EKİN MERİÇ / İzmir Dokuz Eylül Üni. Ed. Fak. Arkeoloji B.

5. Prof. Dr. Ali Kazım ÖZ / İzmir Dokuz Eylül Üni. Ed. Fak. Arkeoloji B.

6. Doç. Dr. Hasan YILMAZYAŞAR / Anadolu Üni. Fen -Ed. Fak. Sanat Tarihi B.

7. Doç. Dr. Suna ÇAĞAPTAY / Muğla Sıtkı Koçman Üni. Fen -Ed. Fak. Sanat Tarihi B.

8. Doç. Dr. Zeynep AKTÜRE İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Bölümü

9. Doç. Dr. Mustafa Çağan KESKİN / İstanbul Üni. Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü

10. Doç. Dr. Vesile Belgin DEMİRSAR ARLI / İstanbul Üni. Ed. Fak. Sanat Tarihi B.

11. Dr. Öğr. Üyesi Ali ALTIN / Bursa Uludağ Üni. Fen -Ed. Fak. Arkeoloji B

12. Y. Mimar Aylin KIRLANGIÇ / Bursa Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü

13. Şirin RODOPLU / Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı

14. Murat İLKME / Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Başkanı

15. Nazlı YAZGAN / Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı

16. Banu ERKMEN / TURSAB Güney Marmara Bölgesi Yürütme Kurulu Üyesi

17. Buğra ARTIÇ / Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı

18. Mahmut DEDE / İznik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

19. Zeki BAYRAK / İznik Muhtarlar Derneği Başkanı

20. Öğr. Gör. Müge YAKIŞIK AKBULUT / Bursa Uludağ Üni. İznik MYO Mimari Res. Pr.

Sosyal Medya


Tüm hakları saklıdır  © 2019 | Bursa Büyükşehir Belediyesi