Doc. Dr. Şehnaz ERASLAN ALICIGÜZEL

Atatürk Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümünde 1996 yılında lisans, 2001 yılında ise yüksek lisans eğitimini tamamladı. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde 1997 ve 2003 yılları arasında öğretim görevlisi olarak görev yaptı.  2003 ve 2013 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü’nde Arkeolog olarak çalıştı. Bu süre içerisinde ülkemizin sahip olduğu arkeolojik değerlerin yurt içi ve yurt dışı çeşitli tanıtım faaliyetlerinde yer aldı.  Aynı zamanda akademik çalışmalarını da sürdüren ERASLAN, 2011 yılında Selçuk Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bilim Dalında Doktorasını tamamladı.  2013 yılından beri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü UNESCO Dünya Miras Alanları Şubesi’nde görevini sürdürmektedir. Akademik çalışmaları; Roma dönemi mozaikler, lahitler, mitoloji ve UNESCO Dünya Miras alanlarıdır. Hakemli ve endeksli ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan çok sayıda makalelerinin yanı sıra, yurt içi ve yurt dışı birçok sempozyum ve konferanslarda bildiri sunmuştur.

İyi derecede İngilizce bilen ERASLAN, 2021 yılında Arkeoloji Bilim Dalında Doçent unvanını almıştır.

Sosyal Medya


Tüm hakları saklıdır  © 2019 | Bursa Büyükşehir Belediyesi