DANIŞMA KURULU

1. Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN / Bursa Uludağ Üni. Fen- Ed. Fak. Arkeoloji B.

2. Doç. Dr. Vesile Belgin DEMİRSAR ARLI / İstanbul Üni. Ed. Fak. Sanat Tarihi B.

3. Doç. Dr. Zeynep AKTÜRE İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Bölümü

4. Doç. Dr. Ümmühan Melda ERMİŞ / İstanbul Üni. Ed. Fak. Sanat Tarihi B.

5. Doç. Dr. Aygün EKİN MERİÇ / İzmir Dokuz Eylül Üni. Ed. Fak. Arkeoloji B.

6. Doç. Dr. Ali Kazım ÖZ / İzmir Dokuz Eylül Üni. Ed. Fak. Arkeoloji B.

7. Doç. Dr. Hüseyin Sami ÖZTÜRK / Marmara Üni. Fen-Ed. Fak. Tarih B.

8. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet V. ÇOBANOĞLU / İstanbul Üni. Ed. Fak. Sanat Tar. B.

9. Dr. Öğr. Üyesi Doğan YAVAŞ / Bursa Uludağ Üni. Fen -Ed. Fak. Sanat Tarihi B.

10. Dr. Öğr. Üyesi Ali ALTIN / Bursa Uludağ Üni. Fen -Ed. Fak. Arkeoloji B

11. Öğr. Gör. Müge YAKIŞIK/ Bursa Uludağ Üni. İznik MYO Mimari Res. Pr

12. Öğr. Gör. Mehmet ARAS / Bursa Uludağ Üni. İznik MYO Çini Sanatı ve Tasarımı Pr

13. Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı, Şirin RODOPLU

14. Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Başkanı, Murat İLKME

15. TURSAB Güney Marmara Bölgesi Yürütme Kurulu Başkanı, Murat SARAÇOĞLU

16. Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı, Ersin YAZICI

17. İznik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Mahmut DEDE

18. İznik Muhtarlar Derneği Başkanı, Altuğ BAYRAM

 

Sosyal Medya


Tüm hakları saklıdır  © 2019 | Bursa Büyükşehir Belediyesi